#z miłości
do nieruchomości

Agent: Krzysztof Kozłowski