Działki Na sprzedaż

Działka (Pod zabudowę jednorodzinną) Gdańsk Maćkowy ul. Feliksa Muzyka.

Cena: 399000zł
Numer oferty:
32271275
Adres:
Gdańsk, Maćkowy, Gdańsk Feliksa Muzyka
Powierzchnia
1026.00 m2
Stan:
bardzo dobry
Oferta dostępna od:
2019-12-03
Kod pocztowy
80-180
OPIS OFERTY
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, działka z przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną z możliwością dwóch lokali. Oznaczenie działki

numerem 027-MN1. Plan zagospodarowania przestrzennego: UCHWAŁA NR XXXIII/911/09
RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2009 roku.

LOKALIZACJA:
działka znajduje się w dzielnicy Gdańsk Maćkowy, jednej z dzielnic południowych Gdańska, która systematycznie rozwija się infrastrukturalnie. Działka o powierzchni 1026 m2 o numerze ewidencyjnym 42/18 na ulicy Feliksa Muzyka. 

Ustalenia planu zagospodarowania pozwalają na:
 – Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%,

 – Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki         wynosi 50%

 – intensywność zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5,

 – wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12 m,

 – formy zabudowy – dowolne,

 – kształt dachu – stromy

 – zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,

 – odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sanitarnej, aktualnie nie istniejącej w najbliższej      okolicy

 –  odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do układu                    odwadniającego,

 –  zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej.

 –  dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do  zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej

Zapraszam do rozmów na temat prezentowanej działki.

ZAPROPONUJ SWOJĄ CENĘ.


Jacek Ratajczak.

+48730660541
jacek@ratajczaknieruchomosci.pl
Polecane oferty

przygotowane dla ciebie.