Działki Na sprzedaż

Działka (Budowlana) Gowino ul. Kazimierza Grubby.

Cena: 150000zł
Numer oferty:
R-650903
Adres:
Gowino, Gowino Kazimierza Grubby
Powierzchnia
1336.00 m2
Stan:
dobry
Kod pocztowy
84-215
OPIS OFERTY

DZIAŁKA:
Działka prostokątna o wymiarach ~46×29 o łącznej powierzchni 1330m2 płaska, sucha. Przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą. Wjazd na działkę od strony północnej bezpośrednio z drogi asfaltowej. Za działką płynie strumyk. 

MEDIA:
przy działce w drodze – woda, prąd, kanalizacja i teletechnika. Gaz przy głównej drodze, oddalony ~200 metrów.

LOKALIZACJA:

Na sprzedaż działka położona w Gowinie przy ul. Kazimierza Grubby w pierwszej linii zabudowy. Nieopodal działki zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Idealna na odpoczynek dla rodziny z dziećmi, a także dla prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej. W okolicy tereny leśne oraz Jezioro Ustarbowskie. W miejscowości jest szkoła podstawowa, a także zaplecze usługowo-handlowe.

1 km do centrum Gowina
3 km do centrum Wejherowa
200 m od głównej drogi
200 metrów do przystanku autobusowego
1,2 km do pola golfowego
15 min spacerem do szkoły podstawowej 
1 km do kościoła
1 km do sklepu
3,5 km do Jeziora Ustarbowskiego 

Plan zagospodarowania przestrzennego 08.MN:
1) Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej;
b) dopuszcza się wprowadzenie funkcji usługowej (działalność nieuciążliwa) w budynku mieszkalnym do 30% powierzchni całkowitej budynku, o uciążliwościach i poziomie hałasu dostosowanych jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2) Ogólne warunki urbanistyczne:
a) zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, jeden budynek mieszkalny na jednej działce budowlanej;
b) ustawienie budynku kalenicą główną równolegle do krawędzi drogi 02 KDZ;
c) podział na nowe działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 m2;
d) dopuszcza się wydzielenie większych działek;
e) wymagane miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości: nie mniej niż 1 mp/1 mieszkanie; w przypadku wprowadzenia usług – nie mniej niż 2 mp;
f) zabudowa projektowana na przedmiotowym terenie nie może prowadzić do likwidacji, zasypywania lub zanieczyszczenia cieku wodnego najdzującego się w bezpośrednim sąsiedztwie (teren 15.Zn,Ws), należy zachować naturalną rzeźbę doliny cieku wodnego, a także nie dopuścić do zmiany stosunków wodnych przedmiotowego terenu;
3) Wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) budynek główny jako obiekt wolnostojący;
b) dopuszcza się budowę budynku pomocniczego w postaci obiektu połączonego z budynkiem głównym lub jako obiekt wolnostojący;
c) wskaźnik zabudowy: maksymalnie 40%;
d) intensywność zabudowy: od 0,2 do 0,5;
e) dopuszczalna wysokość zabudowy budynku głównego licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy budynku głównego maksymalnie 9,0 m;
f) dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy budynku pomocniczego maksymalnie 6,0 m;
g) nie dopuszcza się podpiwniczenia budynków;
h) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,6 m dla budynku głównego;
i) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe;
j) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy o symetrycznych kątach nachylenia połaci dachowych;
k) dopuszczalne kąty nachylenia dachów budynku głównego: 300 – 450;
l) dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy pomocniczej: 220 – 450;
m) rodzaj pokrycia dachu: dla całej nieruchomości należy zastosować pokrycie dachu tego samego rodzaju. Nakazuje się zastosowanie dachówki ceramicznej, betonowej lub materiałów dachówko podobnych w odcieniach zbliżonych do czerwieni, brązu lub grafitu;
n) obowiązująca linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogą zbiorczą 02 KDZ, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
o) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
p) pozostałe nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
q) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60%.

ZAPROPONUJ SWOJĄ CENĘ.


Sandra Zapaśnik.

Polecane oferty

przygotowane dla ciebie.