Działki Na sprzedaż

Działka (Usługowo-mieszkaniowa) Kębłowo ul. Zakątna.

Cena: 185000zł
Numer oferty:
R-329228
Adres:
Kębłowo, Kębłowo Zakątna
Powierzchnia
1850.00 m2
Stan:
bardzo dobry
Kod pocztowy
84-242
OPIS OFERTY

Na sprzedaż działka o wielkości 1850m2 usytuowana w Kębłowie przy ulicy Zakątnej. Do przystanku autobusowego 5min. W okolicy pełne zaplecze handlowo-usługowe: do 2 kilometrów znajduje się: biedronka,lewiatan,pizzeria,poczta,las. Działka jest płaska, sąsiedztwo spokojne. 

Działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego:
– Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej
– Max. 2 kondygnacje nadziemne. Dopuszcza się kondygnację podziemną.
– Wysokość budynków max. 11,0 m
– Dachy: Dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej 25°÷45°.
– Powierzchnia zabudowy: Do 30% powierzchni działki.
– Zabudowa o funkcji towarzyszącej i obiekty małej architektury: Dopuszcza się zabudowę towarzyszącą o parametrach: max 1- kondygnacja, wysokość budynków max 6 m, dachy dowolne. Wzdłuż dróg stosować ogrodzenie o wysokości do 1,5m. Wyklucza się ogrodzenia pełne oraz prefabrykowane żelbetowe.
– Linie zabudowy: Zachować nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu: od 3m do 8m od linii rozgraniczających dróg.

Przez działkę przebiega linia elektroenergetyczna napowietrzna nn.:
Wzdłuż napowietrznych linii energetycznych 15-kV obowiązuje pas ograniczeń o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi.
Orientacyjna szerokość pasa ograniczeń wzdłuż linii napowietrznych 15kV wynosi 14m (po 7 m od osi linii). Zagospodarowanie terenu (w tym ewentualną zabudowę) w obszarze pasa ograniczeń realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i w uzgodnieniu z Zarządcą sieci.

MEDIA: Prąd,woda,gaz,kanalizacja, internet w drodze przy działce.

ZAPROPONUJ SWOJĄ CENĘ.


Sandra Zapaśnik.

Polecane oferty

przygotowane dla ciebie.