Działki Na sprzedaż

Działka (Usługowa) Wiślinka ul. Brzegowa.

Cena: 2000000zł
Numer oferty:
R-370732
Adres:
Wiślinka, Wiślinka Brzegowa
Powierzchnia
20000.00 m2
Kod pocztowy
82-200
OPIS OFERTY

Zapraszam do rozmów o warunkach zakupu tej unikalnej nieruchomości.
Złóż swoją propozycję cenową.

Grunt o powierzchni dwóch hektarów położony nad brzegiem Martwej Wisły z bezpośrednim dostępem do wody.
Działka z częściowym (1000 m2) przeznaczeniem usługowym, oznaczenie w planie miejscowym U1.

Zasady realizacji zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczających dróg, 5,0 m od rowów i kanałów
melioracyjnych,
2) wielkość powierzchni zabudowy działki: maksimum 40%,
3) minimum powierzchni biologicznie czynnej: 40%,
4) wysokość budynków głównych: 1 – 2 kondygnacji, w tym poddasze, maksimum 9,0 m do kalenicy lub do
górnej krawędzi attyki,
5) wysokość budynków pomocniczych: maksimum 6,0 m
6) dachy budynków głównych: symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, nachylenie połaci 20º-40º lub
dachy płaskie,
7) dachy budynków pomocniczych: dwuspadowe, symetryczne, nachylenie połaci 12º – 40º lub dachy płaskie,
8) pokrycie dachów dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w matowych odcieniach czerwieni,
brązów lub szarości,
9) dopuszcza się realizację wystawek dachowych oraz ścianek kolankowych o wysokości maksimum 1,2 m,
10) rzędna posadzki parteru: minimum 1,0 m nad poziom istniejącego terenu,
11) ze względu na zagrożenie powodziowe oraz istniejące warunki gruntowo-wodne, zabrania się
wykonywania piwnic, nie dotyczy niezbędnych pomieszczeń technologicznych.

Teren idealny pod zabudowę hotelowo-rekreacyjną.

Pozostała część gruntu przeznaczona pod tereny zielone.

ZAPROPONUJ SWOJĄ CENĘ.


Piotr Łopaciński.

+48790660557
p.lopacinski@ratajczaknieruchomosci.pl
Polecane oferty

przygotowane dla ciebie.