Działki Na sprzedaż

Działka (Budowlana) Zbychowo ul. Spacerowa.

Cena: 375000zł
Numer oferty:
R-215580
Adres:
Zbychowo, Zbychowo Spacerowa
Powierzchnia
2500.00 m2
Stan:
bardzo dobry
Kod pocztowy
84-206
OPIS OFERTY

OKOLICA: Piękna i spokojna okolica. W pobliżu jezioro, lasy. Teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

W okolicy znajduje się:
– Jezioro Wyspowo
– sklep spożywczy
– cukiernio-piekarnia
– plac zabaw
– staw  
– dojazd do Rumi/ Redy zajmuje do 15 min samochodem

DZIAŁKA: Działka budowlana, ogrodzona dobrze nasłoneczniona o powierzchni ~2500 m2 przeznaczona na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy rekreacyjnej i tereny usług turystyki.

Wymiary działki: 50×50

Dojazd: asfalt

Media: woda, prąd na działce

Teren na którym jest położona działka objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

1) PRZEZNACZENIE TERENÓW:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy rekreacyjnej, tereny usług turystyki (w dowolnych proporcjach na działce budowlanej lub terenie objętym inwestycją),
b) dopuszcza się: ᠆ obiekty budowlane niezbędne dla funkcji wymienionych powyżej, ᠆ obiekty pomocnicze, ᠆ miejsca postojowe, zieleń, dojścia i dojazdy niezbędne dla funkcji wymienionych powyżej, ᠆ infrastrukturę techniczną, ᠆ wydzielenie dojazdów według zasad podanych w §10 ust. 2,
e) wyklucza się: usługi handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m²;

2) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) parametry wysokości: ᠆ budynki mieszkalne i budynki rekreacyjne: 1 lub 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze), wysokość do 9 m (w tym wysokość do okapu do 5 m), ᠆ budynki usług turystyki: 1 lub 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze), wysokość do 9 m, ᠆ obiekty pomocnicze: 1 kondygnacja nadziemna, wysokość przy dachu płaskim do 4 m, przy dachu spadzistym do 6 m (w tym wysokość do okapu do 3 m), ᠆ dopuszcza się jedną kondygnację podziemną, ᠆ poziom posadzki parteru: maksymalnie 0,60 m nad poziomem terenu mierzony w miejscu najwyższego poziomu terenu przy tym budynku,
b) forma dachu: ᠆ budynki mieszkalne i budynki rekreacyjne: dachy dwuspadowe symetryczne, kąt nachylenia połaci dachu od 40 stopni do 45 stopni, ᠆ budynki usług turystyki: dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne z kalenicą, kąt nachylenia połaci dachu od 30 stopni do 45 stopni, ᠆ obiekty pomocnicze: kąt nachylenia płaci dachu do 45 stopni, ᠆ maszty telefonii komórkowej: wysokość do 5m, ᠆ słupy i maszty inne: wysokość do 10 m,
c) forma i usytuowanie budynków: ᠆ rzut prostokątny o proporcjach boków minimum 1: 1,3 (z dopuszczeniem wysunięć i wcięć na maksimum 10% powierzchni zabudowy budynku), ᠆ powierzchnia zabudowy jednego budynku: do 200 m², ᠆ budynki mieszkalne, budynki rekreacyjne, budynki usług turystyki – wolnostojące, ᠆ budynki sytuować dłuższym bokiem równolegle lub prostopadle do linii rozgraniczającej z drogą 003.KDL (z tolerancją do 10 stopni),
d) kolorystyka i materiały: ᠆ rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla całego założenia; zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówko podobnych w odcieniach zbliżonych do czerwieni, brązu, grafitu lub szarości; dla obiektów pomocniczych dopuszcza się stosowanie materiałów dachówko podobnych oraz pokrycie z papy bitumicznej – w kolorach brązu, czerwieni, grafitu lub szarości, ᠆ elewacje: tynk w kolorach pastelowych, cegła, drewno, kamień;

3) WSKAŹNIKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW:
a) wskaźniki zabudowy: minimalny 0,00; maksymalny 0,30 powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją,
b) intensywność zabudowy: minimalna 0,00, maksymalna 0,50 powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją,
c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: ᠆ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy rekreacyjnej: minimum 60% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją, ᠆ dla zabudowy usługowej: minimum 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją,
d) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 19 m od linii rozgraniczającej z terenem 003.KDL, w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 012.KDW oraz wzdłuż ścian istniejących budynków – jak na rysunku planu, od pozostałych terenów zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1000 m²; minimalna powierzchnia nie dotyczy działek wydzielanych dla potrzeb infrastruktury technicznej, dojazdów, powiększenia lub poprawy zagospodarowania działek sąsiednich, dla których dopuszcza się powierzchnię dowolną;

ZAPROPONUJ SWOJĄ CENĘ.


Sandra Zapaśnik.

Polecane oferty

przygotowane dla ciebie.