Działki Na sprzedaż

Działka (Budowlana) Żukowo ul. Adama Mickiewicza.

Cena: 209000zł
Numer oferty:
32210775
Adres:
Żukowo, Żukowo Adama Mickiewicza
Powierzchnia
1463.00 m2
Stan:
bardzo dobry
Oferta dostępna od:
2020-04-23
Kod pocztowy
83-330
OPIS OFERTY

Zapraszam do rozmów na temat zakupu działki przy ulicy Mickiewicza.

Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 53/9 o powierzchni użytkowej 1463m2. Działka objęta plan zagospodarowania przestrzennego według którego teren jest z przeznaczenie na zabudowę jedno rodzinną. W bezpośredniej granicy działki znajdują się wszelkie media (gaz, woda, prąd, kanalizacja). W odległości 800 m od działki znajduję się przystanek kolejowy. Droga dojazdowa po nie dawnym remoncie, wykonana z kostki brukowej wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. 

Działka objęta planem MPZP Nr: UCHWAŁA NR XXVI/335/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 20 października 2020 r
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej; na terenach 11.MN,
17.MN wyklucza się zabudowę bliźniaczą; dopuszcza się usługi wbudowane lub zespolone z budynkiem
mieszkalnym o powierzchni użytkowej do 100 m2
;
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – według rysunku planu;
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: dla zabudowy wolno stojącej –
maksymalnie 25%, dla zabudowy bliźniaczej – maksymalnie 30%,
c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8;
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: dla zabudowy wolno stojącej – 50 %, dla zabudowy
bliźniaczej – 40%;
e) wysokość zabudowy: do 9 m, maksymalny poziom posadowienia parteru budynku 0,6 m;
f) kształt dachu: dachy dwuspadowe, kąt nachylenia połaci dachowych: 35º-45º,
g) dla parterowych części budynków dopuszcza się dachy płaskie,
h) dopuszcza się kondygnacje podziemne,
i) obowiązują ustalenia zawarte w § 8;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: obowiązują ustalenia zawarte w § 9;

ZAPROPONUJ SWOJĄ CENĘ.


Jacek Ratajczak.

+48730660541
Polecane oferty

przygotowane dla ciebie.